Nieuw onderwerp beginnen

Opslaan tracking onduidelijk

Nadat een tracking is voltooid is het relatief onduidelijk hoe de tracking moeten worden opgeslagen. Voor het (her)starten van de track en pauzeren worden de standaard symbolen (> en II) gebruikt. Voor beëindigen/opslaan echter niet. Meestal wordt een vierkant blokje voor gebruikt (naar analogie van een recorder), binnen MyRouteApp echter m.b.v. een vlaggetje. Dit is m.i. niet intuïtief.


Als ik de pijl in de linkerbovenhoek gebruik komt de vraag "Tracking afbreken?" . Als ik de ja aanklik wordt de tracking niet afgebroken, maar verwijderd. Zo ben ik een paar trackings kwijt geraakt. Wellicht is het zinvol om de vraagtekst te wijzigen naar "Tracking verwijderen?"  


2 personen hebben deze vraag
1 opmerking

Helemaal mee eens Léon maar na 21 dagen nog geen reactie gekregen zie ik....
Aanmelden om een reactie te posten